Osmanlı Devleti ve Sultan 3. Mehmet Han 

Sultan 3. Mehmet Osmanlı Devleti’nin13. padişahıdır. Babası Sultan 3. Murat Han annesi ise Safiye Valide Sultan’dır. 26 Mayıs 1566 tarihinde Manisa’da doğdu. Çocukları; Cihangir, Mahmut, Selim, Ahmet, Mustafa, Süleyman, Hatice Sultan ve Ayşe Sultandır. Saltanatı 1595 ve 1603 tarihleri arasında olmuştur.

Sultan 3. Mehmet Han 1583 tarihinde Manisa sancak beyliğine geçti. Babası Sultan 3. Murat Han’ın vefatı üzerine 1595 senesinde İstanbul’a geldi ve tahta geçerek Osmanlı padişahı oldu. Tahta geçer geçmez Ferhat paşayı sadrazamlığa Halil paşayı da Kaptan-ı Deryalığa tayin etti. 3. Mehmet Han tahta geçtiği senelerde Avusturya ve İran’da savaşlar yapılıyordu. 1 Temmuz 1595’te Haçlı ordusu Estergon Kalesini kuşattılar. 26 Ağustosta Estergon savaşı yapıldı.
28 Ağustos 1595’te Bükreş düşmanlarca işgal edildi. Osmanlının tüm çabalarına rağmen 2 Eylül 1595’te Estergon, 8 Eylül 1595’te Vişegrat Kalesi, 19 Ekim 1595’te Tergovişte Kalesi, 31 Ekim 1595’te Yerköy Kalesi düşman eline geçti. 20 Haziran 1596’da Padişah Sultan 3. Mehmet Han ordusu ile beraber Avrupa’ya karşı sefere çıktı. Eğri kalesi kuşatılıp 12 Ekim 1596’da fethedildi. Eğride Haçlı ordusuna karşı Haçova meydan muharebesi yapıldı. Neticesinde Osmanlı ordusu zafer kazandı. Sultan 3. Mehmet Han saltanatı sırasında birçok değerli eserler yaptırmıştır. Bunlardan İstanbul Eminönü de bulunan Yeni Camii 1598 – 1663 tarihleri arasında inşa edilmiştir.

29 Mart 1598’de Yanıkkale, 8 Eylül 1598’de Çanad (Csanat) Kalesi, 10 Eylül 1598’de Arad Kalesi düşman eline geçti. 28 Eylül 1598’de Budini Avusturyalılar kuşattı. 22 Kasım 1600’de Kanije Kalesi Osmanlı tarafından fethedildi. 10 Eylül 1601’de haçlı ordusu Kanije’yi kuşattı ve Kanije Müdafaası yapılarak haçlı ordusu yok edildi. Kanije müdafaası Osmanlının bir kahramanlık destanı olarak tarihe geçmiştir. Kanije’de kazanılan bu büyük zafer Osmanlıların Avrupa’da rahatlamasını sağladı. Hatta sınır boylarında bulunan birçok köy kendi istekleri ile Osmanlıya girmek istemiş ve Osmanlıda bu köyleri kendi idaresi altına almıştır. Sultan 3. Mehmet Han 21 Aralık 1603’de vefat etti kabri Ayasofya camii yanında bulunan türbededir.