araf ne demektir

Araf arapça bir kelime olup urf  kelimesinin çoğuludur.Kelime anlamı olarak arapça kum tepesidir. Fakat din açısından ve çoğunlukla araf denilince akla gelen araf  anlamı cennet ve cehennem arasındaki yüksek tepedir.
Aynı zamanda islam dininde Araf cennet ve cehennem arasında kalan sevap ve günahları eşit olan olan mutlak yerleri belli olana kadar bekledikleri tepe anlamlarına gelmektedir.

Kuran-ı Kerim 7/46. ayette allahu teala Araf geneç bir kelamında şöyle buyurmuştur. “Cennetliklerle cehennemlikler arasında bir perde vardır. A’raf üzerinde de, her iki taraftakileri yüzlerinden tanıyan birileri vardır. Bunlar cennetlik olanlara: “selâm olsun size” diye seslenirler. Bunlar henüz cennete girmemiş, fakat cennete girmeyi çok isteyenlerdir.”

araf eş anlamlısı

Cennet ve cehhennem arasındaki tepe

araf ingilizce karşılığı
purgatory

araf nedir, araf ne anlama gelir, araf eş anlamlısı, arafin zıt anlamı, araf ne demektir, araf kelimesi ne anlama gelir, araf ingilizce karşılığı, araf anlamdaşı, araf hakkında bilgi