Balkan atlantına katılan devletler: Türkiye ve Yunanistan öncülük etmiştir. Ayrıca Yugoslavya ve Romanya’da balkan atlantı üyeleridir.

Atlanta katılmayan devletler ve nedenleri
Bulgaristan: Makedonya sorununu Yunanistan ve Yugoslavya ile yaşadığı için atlanta katılmamıştır.
Arnavutluk: İtalyanın baskısı ve bu ülkeden çekindiği için katılmamıştır.

Balkan atlantına katılan devletler, balkan atlantına katılan ülkeler ile kısa bilgiler verdik umarız sizlere yararlı olmuştur.