Esame ne demek :  Esame arapça kökenli bir kelime olup günümüzde isim kelimesinin çoğulu olan isimler ve adlar kelimese karşılık olarak kullanılmaktadır.

Cümle içinde büyüklerimizden yada kitaplardan çoğunlukla esamesi bile okunmuyor kelimesini duymuşsunuzdur. Buda ismi hatırlanmıyor, ismi geçmiyor gibi anlama gelmektedir.
Esamenin bir diğer anlamıda: Osmanlı devleti zamanında yeniçerilerin nüufusunun kayıtlı olduğu ve ulufe miktarından alacakları yazılı olan defterdir.

Esamenin eş anlamlısı: isimler, adlar kelimeleridir.