sıfat nedir
1. Anlamı: Herhangi birinin toplumsal alandaki veya çalışması sonucu aldığı ünvan yada isim.
Cümle içinde Kullanımı: ” Toplantıya başbakan sıfatıyla katıldı.”
2. Anlamı: Halk ağzındaki kullanımı yani dış görünüş, kılık ve kıyafete dayalı söylenen bir tür söz.
Cümle İçinde kullanımı:”Şu adamda ki sıfata bak sen.”

3. Anlamı: Türkçe dil bilgisinde ön ad olarak bilinen her hangi bir nesteyi nitelik, nicelik, sayısal sırası ve yer bakımından belirten yada niteleyen kelime.
Örnek: “Beyaz duvar.” Beyaz duvardaki beyaz kelimesi duvarın rengini belirtir.
“3. sırada oturuyordu.” 3. sıradaki 3. kelimesi sıralama bakımınından kaçıncı sırada olduğunu belirten sıfattır.

sıfat eş anlamlısı

Sıfatın eş anlamlısı dil bilgisi olarak “Ön Ad” tır.

sıfat ingilizce karşılığı
* Adjective (Önad, Sıfat)


sıfat nedir
, sıfat ne anlama gelir, sıfat eş anlamlısı, sıfatin zıt anlamı, sıfat ne demektir, sıfat kelimesi ne anlama gelir, sıfat ingilizce karşılığı, sıfat anlamdaşı, sıfat hakkında bilgi