Solucan Gübresi Nedir? 

Solucan gübresi, ortalama kırk yıl önce kullanımına başlanan ürünler arasında yer almaktadır. İlk olarak ABD ve pek çok Avrupa ülkeleri tarafından üretilmektedir. Üretildikten sonra ülkelerde yaygın biçimde kullanım alanı da bulunan solucan gübresi, çeşitli tepkimeler sonucu elde edilmektedir. Buna göre solucan gübresi elde edilebilmesi için kırmızı solucan ve toprak solucanı gübrelerinin büyükbaş hayvan dışkıları ile birleşimi gerekmektedir. Bu birleşim sonucu fiziksel ve kimyasal değişiklikler ortaya çıkmakta ve solucan gübresi elde edilmektedir. Elde edilen bu gübre toprağı düzenleyici özelliğe sahiptir ve bitkilerin beslenmesi için önem taşımaktadır. Bu nedenle insanların solucan gübresine olan talepleri oldukça fazladır.

Solucan Gübresi

Solucan gübresi içeriğinde bulunan değerler sayesinde son derece faydalı bir hal almaktadır. İçerisinde yer alan bakteriler toprak ve bitkiler için yarar sağlamaktadır. Bu solucan gübresi ile beslenen bitkilerin gelişim süreçleri daha hızlı ve sağlıklı olmaktadır.

Solucan gübresinin içinde asimbiyotik ve simbiyotik bakteriler, mikoriza mantarları bulunmaktadır. Gübrenin içerisinde yer alan bu mikroorganizmalar sayesinde besinler topraktan alamadıkları besin değerlerini alabilirler. Mikroorganizmalar besinleri parçalayarak bitkilerin alabileceği şekle getirmektedirler. Bunun yanı sıra bakteriler havada bulunana azotu toprağa karıştırarak bitkilerin de bundan yararlanmasını sağlarlar. Bu durum organik gübreler için geçerli iken kimyasal içerikli gübrelerde durum daha farklı bir şekilde olmaktadır. Genellikle insanlar tercihlerini organik solucan gübresinden yana kullanmaktadırlar.

Solucan Gübresinin Özellikleri Nelerdir?

Solucan gübresi organik bir yapıya sahip olduğundan dolayı ne suyu ne havayı ne de toprağı kirletmez. Bu gübre yardımı ile yetiştirilmiş olan bitkilerde herhangi bir nitrat kalıntısı yer almamaktadır. Bunun yanı sıra solucan gübresi bitkileri kötü hava şartlarına karşı koruyucu bir etkiye sahiptir.

Solucan gübresi katkısı ile elde edilen ürünler daha sağlıklı, uzun ömürlü bir yapıya sahip olurlar. Bunun yanı sıra bu ürünler kaliteli ve verimli olarak nitelendirilirler. Gübre, toprakta bulunan zararlı bakteriler ile de mücadele eder. Bu sayede bitkilerin hastalıklara yakalanma olasılıkları azalır ve buna bağlı olarak dirençleri artar.

Solucan Gübresi Ne İşe Yarar?

Solucan gübresi bitkiler için oldukça faydalı etkilere sahiptir. Bitkilerin büyümelerine katkıda bulunurken bunun yanı sıra bitkiler için besin kaynağı olma rolünü de üstlenirler.

Bazı toprak türleri içerisinde bulunan asit veya kum nedeni ile tarım için elverişsiz bir nitelik taşımaktadır. Ancak bu topraklarda kullanılan solucan gübresi toprağın tarıma elverişli hale getirilmesine fayda sağlamaktadır.

Gübreler toprak üzerinde uzun süre kalma özelliğine sahiptir. Bu özellikleri sayesinde bitkilerin ihtiyaç duydukları besin ihtiyaçları kolay bir şekilde karşılanabilmektedir. İçerisinde herhangi bir yabani ot tohumunun bulunmaması da toprağın verimini artırmaktadır. Böylelikle solucan gübresi kullanılan topraklar hem bitkiler hem de üreticiler için daha faydalı olmaktadır.

Solucan Gübresinin Avantajları

Topraklarda solucan gübresinin sağladığı avantajların başında gübrenin toprağı iyileştirmesi gelmektedir. Toprakta yer alan faydalı mikroorganizmaları artırarak humus bakımından zengin hale getirmektedir. Solucan gübresi bitkilerin ihtiyaç duyduğu ve toprakta bulunana değerleri parçalayarak bitkilerin alabileceği hale getirmektedir.

Solucan gübresi suda hızlı bir şekilde çözünme özelliğine sahip olmaları sayesinde diğer gübre türleri ile kolaylıkla uyum sağlarlar.

Solucan Gübresinin Etkileri

Solucan gübresinin çeşitli alanlar üzerinde etkileri bulunmaktadır. Buna göre solucan gübresinin meyvecilik üzerindeki etkileri incelendiğinde solucan gübresi kullanılan meyvelerin normalden on ya da on beş gün önce hasat edildiği görülmektedir. Gübrenin kullanıldığı meyveler daha büyük ve verimli bir görüntüye sahip olmaktadırlar. Bunun yanı sıra gübrenin içerisindeki besin değerleri sayesinde meyveler besin değeri daha yüksek ve daha besleyici bir hal alırlar.

Solucan Gübresinin Sebzeler Üzerindeki Etkileri

Solucan gübresi bitkiler açısından son derece faydalıdır. Gübrenin kullanıldığı sebzelerde erken hasat olmakla birlikte fide oluşumunda da ortalama on beş gün erken tarihlere ulaşılmaktadır. Solucan gübresi ile besin alan sebzelerin dış görünümleri normal meyveler ile aynı renk olurken tatları da aynı lezzete sahip olmaktadır.

Solucan gübresi sebzelerin tohum aşamasında da işe yaramaktadır. Buna göre tohumların verimliliği ortalama yüzde kırk oranında artış göstermektedir. Bu sayede üreticilerin tohum maliyetlerinde azalma meydana gelmekte ve üreticiye avantaj sağlamaktadır.

Organik Solucan Gübresi

Tarımsal ürünlerden daha fazla verim almak amacı ile insanlar kimyasal ürünlere başvurmak durumunda kalmaktadır. Ancak bu gibi durumlarda tercihi kimyasal ürünlerden yana kullanmak yerine organik ürünlerden yana kullanmak daha etkili sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktadır.

Bilindiği üzere toprakta yaşayan solucanlar tarım açısından son derece önemli etkilere sahiptir. Bunun neticesinde başta ABD olmak üzere birçok yerde solucan gübresi üretimine ve kullanımına başlanmıştır. Bu gübrenin kimyasal içerikli gübrelere kıyasla daha faydalı olduğu araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.

Toprak renginde olan ve herhangi bir kokusu bulunmayan solucan gübresi, toprak solucanlarının tükettiği organik nitelikli atıkların solucanın sindirim sisteminden geçip dışkı olarak dışarı atılması sonucundan ortaya çıkmaktadır.

Solucan Gübresi Faydaları

Solucan gübresi bitkilerin gelişimi ve büyümesi için son derece önem arz etmektedir. Doğru kullanıldığı takdirde solucan gübresinin pek çok faydası ortaya çıkmaktadır. Bu faydaların başında bitkilerin daha hızlı ve sağlıklı biçimde gelişimini sağlaması gelmektedir. Bu özelliği sayesinde solucan gübresinin faydaları bitkiler bakımından önem taşımaktadır.

Solucan gübresi çimler için de önem taşımaktadır. Çimlerin sararmasını engellerken bunun yanı sıra daha güçlü ve sağlıklı bir yapıya kavuşmalarına yardımcı olmaktadır. Verimi artırdığından dolayı tohum maliyetini azaltıcı etkiye de sahip olan solucan gübresi birçok bitki için hayati önem taşımaktadır. Kimyasal gübrelere oranla daha etkili olan solucan gübresi birçok çiftçi tarafından yoğun talep görmektedir.

Solucan Gübresi Hakkında Merak Edilenler

Son dönemlerde tarımsal faaliyetlerde yaygın biçimde kullanılan solucan gübresi organik olması nedeni ile verimlilik bakımından oldukça olumlu sonuçlar vermektedir. Buna ek olarak meyve üretiminde, sebzecilikte, bağcılıkta, çimler üzerinde ve patates üretiminde de sağladığı faydalar solucan gübresine olan talebi artırmaktadır.

Organik gübre denilince son dönemlerde ilk akla gelen genellikle kırmızı solucanlar olmaktadır. Kırmızı solucanlar organik gübre üretiminde usta olarak tabir edilmektedir. Bu anlamda Kırmızı Kaliforniya solucanı gübre üretiminde ülkemiz koşullarında yaşamaya uygun bir canlı türüdür. Bu solucan türü bireysel biçimde de üretilerek organik solucan gübresi elde edilebilmektedir. Üstelik bu durum öyle yüksek maliyet de gerektirmemektedir.

Solucan Gübresi Üretimi

Solucan gübresi üretimi toprak solucanları aracılığı ile olmaktadır. Bu manada kırmızı California solucanı da organik gübre üretiminde önemli bir role sahiptir. Bu solucan türünün bireysel şartlarda bakılması mümkün olmaktadır. Bu sayede tarımsal faaliyetler ile uğraşan kişiler kendi solucan gübrelerini üreterek daha verimli sonuçlar elde edebilmektedir.

Elde edilen solucan gübresi yüzde yüz organik olarak nitelendirilmektedir. Doğaya ve canlı sağlığına herhangi bir zararı bulunmayan bu ürün bitki yetiştirilmesinde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Bunun sonucunda bitkilerin hasat zamanı daha erken olurken bu işten gelir elde edenlerin yüzü de gülmektedir. Doğru yapıldığı takdirde solucan gübresi üretimi kullanıcısına pek çok fayda sağlamaktadır.