Osmanlı Devleti ve Sultan Ahmet
Sultan Ahmet Han 14. Osmanlı padişahıdır. Babası sultan 3. Mehmet Han annesi ise Handan Sultandır. 18 Nisan 1590 tarihinde Manisa’da doğdu. Çocukları; Osman, Mehmet, Murat, Süleyman, Kasım, İbrahim, Selim, Hasan, Hüseyin, Bayezid, Cihangir, Ayşe Sultan, Fatma Sultan, HanZade Sultan ve Burnaz Atike Sultandır.
Sultan 1. Ahmet Han gençliğinde zamanın ileri gelen âlimlerinden(Aydınlı Mustafa Efendi, Hocazade Mehmet Efendi ve Esad Efendiden) ders almıştır. Aynı zamanda çok iyi bir at binicisi ve çok usta bir silahşordu. Babası Sultan 3. Mehmet Han’ın vefatı üzerine 21 Aralık 1590 tarihinde İstanbul’da tahta geçerek padişah oldu. Saltanatı 1603 ve 1617 seneleri arasında olmuştur.
Tahta geçtikten sonra veziri azam olan malkoç ali paşayı 2 Şubat 1604 senesinde Rumeli’ye serdar tayin etti. Cağaloğlu Sinan Paşayı da doğu kuvvetleri serdarlığına tayin etti. 25 Eylül 1604’te Peşte şehri, 1605te Vişegrat Kalesi, 3 Ekim 1605te Estergon Kalesi tekrar düşmandan geri alındı. Osmanlı devleti ile Avusturya arasında Zitvatoruk anlaşması yapıldı.
Anadolu’da İranlı ajanlar ayaklanmalar çıkarıyordu. Kuyucu Murat Paşa 1607de Anadolu seferine çıktı ve Alçayır’da bu isyancılardan Kalenderoğlu yenilgiye uğratıldı. Kuyucu Murat Paşa 1607de Anadolu seferine çıktı 1612de İran’la anlaşma sağlansa da 1615 senesinde İran Osmanlıya karşı savaş ilan etti. Osmanlı devleti Avrupalılar ile savaşırken İran Osmanlıyı arkadan vurdu. 1615te Osmanlı ordusu revan seferine çıktı. 1616 tarihinde Bosna valisi olan İskender paşa Boğdan seferine çıktı ve çok güzel başarılar kazandı. Sonrada vezir tayin edildi.
Sultan Ahmet Han 22 Kasım 1617de vefat etti. Kabri sultan Ahmet Camii yanında bulunan türbededir. Sultan 1. Ahmet Han da diğer padişahlar gibi çok değerli eserler yaptırmıştır. Bunların başında kendi ismi ile anılan sultan Ahmet Camii ve külliyesi gelir. İstanbul’un büyük eserlerinden olan sultan Ahmet Camii temeli 4 Ocak 1610 tarihinde atılmıştır. O zamanlar Mısır’da dokunan Kâbe-i Muazzama’nınörtülerini İstanbul’da dokutmuştur ve Kâbe için altınoluklar yaptırmıştır. Peygamber efendimizin kabrini de yeniletmiştir.