Sultan Vahdettin Han
Osmanlı devletinin 36. ve son Padişahı Sultan 6. Mehmet vahdettin Han’dır. Babası sultan Abdülmecit han annesi Gülüstü Hanım’dır. 2 Şubat 1861 tarihinde doğdu. Çocukları; İsmail, Ali Haydar, Ömer Faruk Efendi, Mehmet Ertuğrul Efendi, Fatma Ulviye Sultan ve Sabiha Sultandır.
Sultan Vahdettin kardeşi Sultan Mehmet Reşat Han’ın vefatı üzerine 4 Temmuz 1918 senesinde padişah oldu. Sultan Vahidettin Han’a hiçbir hükmü olmayan bir devletin padişahlığını yapmak kalmıştı. Osmanlı Devleti artık iyice zayıflamış ve her yerden toprak kaybetmekte idi. 19 Eylül – 1ekim 1918 tarihleri arası Filistin, Suriye ve Beyrut Osmanlının elinden çıktı. 27 Ekimde İngilizler Halep’i işgal etti.
30 Ekim 1928’de devlet adamları Limni Adasında Mondros mütarekesini imzaladı. Bu belge Osmanlının yıkılış belgesi idi. Bundan sonra nerede ise Osmanlının bütün topraklarında işgaller başladı. İtalyanlar Antalya ve Muğla taraflarını, Fransızlar Suriye, Adana ve Gaziantep tarafını, İngilizler ırak ve Musul tarafını, Yunanlar İzmir tarafını, Gürcüler de Kars ve Batum’u işgal ettiler.
Osmanlı devletinin yıkımına sebep olan Enver, Talat ve Cemal Paşa yandaşlarıyla beraber 2 Kasım 1918’de yurt dışına kaçtılar. İngiliz ve Fransızlar Çanakkale boğazını işgal etti. (6kasım 1918) İngilizler 6 Aralık 1918’de Kilis’i, Fransızlar 7 Aralık 1918’de Antakya’yı, 17 Aralıkta Tarsus Ceyhan ve Adana’yı işgal etti. İngilizler 17 Aralık 1918’de Batum’u işgal etti. İngilizler 10 Ocak 1919’da Bağdat’ı işgal etti.
Artık memleketin her tarafında işgal vardı ve Osmanlı devleti çökme durumuna geldi. Osmanlı halkı bu işgallere karşı direniş başlattı. Sultan Vahdettin Han’da işgal altında olan İstanbul’dan bu direnişlere gizliden destek verdi. Sonra 1920’de Anadolu’nun işgalini ihtiva eden bir anlaşmayı padişaha zorla imzalatmaya çalıştılarsa da padişah bu anlaşmayı imzalamadı. İstiklal harbi zaferle son bulduktan sonra 1 Kasım 1922’de TBMM saltanatın kaldırıldığını bir kanunla kabul etti.
Asırlardır hüküm süren Osmanlı Devleti artık yok olmuştu. Zaten düşmanların istediği de buydu. Saltanat kaldırılınca Sultan Vahdettin Han ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Yurt dışına giderken kendi şahsi parasını bile yanına almamıştır. Neticede yurt dışında çok sıkıntı ve yoksulluk çekmiştir. 17 Kasım 1922 ‘de İngilizlerin kendisine verdiği Malaya gemisi ile Malta’ya sonra Mısıra sonra da Mekke’ye gitti. Mısır kralının emellerine alet olmamak için İtalya’nın San Remo şehrine geçti.
15-16 Mayıs tarihinde vefat etti cenazesi Şam’a götürülmek üzerine hazırlandı. Fakat 120 bin lira olan borcundan dolayı İtalyalı alacaklar tarafından tabutuna varıncaya kadar el konularak cenaze günlerce evinde bekletildi. Kızı Sabiha Sultan bu parayı alacaklarına vererek cenazeyi Şam’a getirttirdi ve Yavuz Sultan Selim Camii avlusuna defnedildi.
Osmanlı devleti 600 yılı aşkın bir süreden sonra tarihe karıştı. Böyle büyük ve muhteşem bir devletin tarihten çekilmesiyle onun toprakları üzerinde 24 devlet kuruldu. Daha çok hürriyet diye isyan edip ayrı bir devlet kuran bu devletler aradan asırlar geçmesine rağmen huzuru bulamadılar. Osmanlıdan ayrılan bu devletlerde çok kan ve gözyaşı aktı ve daha da akmaya devam ediyor.