tahrir nedir

Tahrir arapça bir kelime olup kaydetme, kompozisyon anlamlarına gelmektedir.
Tahrir Osmanlı döneminde fethedilen yerlerin mülkiyet amacıyla kayıt adıldığı yer veya deftere verilen adtır. Aynı zamanda bu deftere vergi oranlarıda kaydedilmiştir. 

tahrir eş anlamlısı

eskimiş defter, komposizyon, kayıt defteri tahririn eş anlamlısıdır.

tahrir ingilizce karşılığı

tahrir nedir, tahrir ne anlama gelir, tahrir eş anlamlısı, tahririn zıt anlamı, tahrir ne demektir, tahrir kelimesi ne anlama gelir, tahrir ingilizce karşılığı, tahrir anlamdaşı, tahrir hakkında bilgi