ulu nedir
Ulu kelime anlamı olarak büyük, çok büyük yüce anlamlarına gelmektedir.
Bu terimle ilgili örnek verecek olursak: ” Allah uludur.” cümlesindeki kelime Allahın yüce ve çok büyük olduğunu söylemektedir.

ulunun eş anlamlısı

Ulunun eş anlamlısı: büyük, yüce kelimelerinin karşılığıdır.

ulu ingilizce karşılığı
*great

ulu kelimesinin geçtiği yazılar

 • Ulu (bıçak)
  Ulu ya da Eskimo bıçağı (İnuit dillerinde ulu, Yupik dillerinde uluaq), daha çok kadınlarca kullanıldığı için İngilizce de «kadın bıçağı
 • Ulu Camii
  Ulu Camii, ilk dönem İslam Mimarisi’nin sütunlar üzerine oturan düz dam ve örtülü avlu şeklinde yapılan cami leri örnek alırlar.
 • Ulu Goblin
  Ulu Goblin Goblinkent ‘teki ve Moria ‘daki goblinlerin kralıydı.Azog ona bağlıydı. AmaUlu Goblin ondan korkardı. Ayrıca Ulu Goblin’in
 • Erzurum Ulu Camii
  Erzurum Ulu Camii (Atabeg Camii, Atabey Camii), Türkiye ‘de Erzurum İli, Yakutiye merkez ilçesinde bulunan ve şehrin en eski, en büyük
 • Ulu doğan
  Ulu doğan (Falco cherrug), doğangiller (Falconidae) familya sından oldukça iri bir doğan tür ü. Özellikleri: Ulu doğan, 55-65 cm
 • Bursa Ulu Camii
  Bursa Ulu Camii, aslen zaviye olarak yapılan, sonradan cami olarak kullanılmaya başlanmış olmasına rağmen çok ayaklı cami şemasının en
 • Ulu Ata
  Ulu Ata – Türk ve Altay mitolojisinde Yaratıcı Tanrı. Uluğ (Olı, Olu, Olo, Ulı) Ede olarak da bilinir. Ulu Toyun veya Ulu Tüyer olarak da
 • Aksaray Ulu Camii
  Ulu camii, Karamanoğlu Camii adıylada bilinen Aksaray merkezinde yer alan camii. Yığma bir tepe üzerinde bulunan caminin kitabesinde,

ulu nedir, ulu ne anlama gelir, ulu eş anlamlısı, uluin zıt anlamı, ulu ne demektir, ulu kelimesi ne anlama gelir, ulu ingilizce karşılığı, ulu anlamdaşı, ulu hakkında bilgi